powrót do produktów

AbSensor–ADM Monitoring punktu rosy związków kwasowych

Bezpośredni pomiar punktu rosy związków kwasowych

AbSensor-ADM jest niekondensującym systemem monitorowania punktu rosy stworzonym przez Breen Energy Solutions. AbSensor-ADM mierzy w sposób ciągły, dając informację o wartości punktu rosy w cyklu kilkuminutowym. Instalowany jest bezpośrednio w strudze gazów spalinowych w kanałach lub kominach.

Zastosowanie

Absensor-ADM idealnie nadaje się do instalacji charakteryzujących się spalinami z niskim zapyleniem (<3% popiołu) . Nie nadaje się do pomiaru w spalinach o wyższych temperaturach (powyżej 425°C) gdzie występują lub mogą występować takie zwiazki niekondensujące jak wodorosiarczan amonu lub wodorosiarczan sodu. AbSensor-ADM może mierzyć punktu rosy związków, które znajdują się w przedziale temperatur od 37,8oC do 176,7°C. Zakres ten odpowiada punktowi rosy dla kwasu siarkowego. Inne kwasy, które mają punkt rosy w podobnym zakresie to: kwas solny, kwas siarkawy, kwas azotowy i wiele innych.

Dane techniczne

AbSensor–ADM Monitoring punktu rosy związków kwasowych AbSensor–ADM Monitoring punktu rosy związków kwasowych AbSensor–ADM Monitoring punktu rosy związków kwasowych AbSensor–ADM Monitoring punktu rosy związków kwasowych