powrót do produktów

Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS

Zastosowanie

Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS zostały specjalnie zaprojektowane tak, aby w jednej kompaktowej, wytrzymałej obudowie pomieścić wszystkie podzespoły układu osuszacza gazu. Łatwy dostęp do poszczególnych elementów zapewnia bezpieczne i szybkie podłączenie z zewnętrznymi elementami, zaś krótki czas uruchomienia gwarantuje błyskawiczny start systemu dla dowolnego analizatora ekstrakcyjnego w większości aplikacji.

Opis

Przenośny Układ Kondycjonowania Próbki APS jest przystosowany do wszystkich standardowych aplikacji przy zmiennych warunkach pracy, zarówno w pomiarach ciągłych jak i chwilowych. Grzana linia podłączana jest do gniazda znajdującego się wewnątrz obudowy. Zawór kulowy może również być zamontowany do wlotu kondycjonera, aby umożliwić szybką i sprawną kontrolę kalibracji analizatorów. Start pompki pobierającej próbkę gazową następuje automatycznie, po osiągnięciu zadanych parametrów pracy układu. Ilość pobieranej próbki jest uzależniona od wersji wbudowanej pompki. Opcjonalny przepływomierz zintegrowany z zaworem iglicowym znajduje się w środku, w miejscu, z którego możliwy jest odczyt także podczas pracy przy zamkniętej obudowie. Podwójny układ Peltiera, sterowany jest przez regulator mikroprocesorowy, zapewniając bardzo stabilną wartość punktu rosy gazu wyjściowego. Domyślną wartością jest +4⁰C, ale wartość tą można dowolnie zmieniać w zakresie od +1⁰C do +15⁰C. Przenośny Układ Kondycjonera Próbki APS wyposażony jest w wymiennik ciepła wykonany ze szkła Duran® oraz PVA. Filtr wstępny (typu AUF) instalowany jest na wlocie pompki i występuje w wielu różnych odmianach (materiały i porowatość). Kondensat usuwany jest przez pompkę perystaltyczną w sposób ciągły.

Najważniejsze cechy

  • Automatyczna diagnostyka pracy.
  • Punkt rosy +4⁰C +/-0,1⁰C (lub inny regulowany w zakresie od +1⁰C do +15⁰C).
  • Czas gotowości do użycia < 15minut.
  • Niska waga.
  • Kompaktowa konstrukcja.
  • Uniwersalne wyposażenie.
  • Duża niezawodność.
  • Wysoka odporność w agresywnym środowisku pracy.
  • Łatwy odczyt wartości z zewnątrz, przy zamkniętej obudowie podczas pracy.
  • Brak elementów wystających poza obrys obudowy.

Dane techniczne

Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS Przenośne Układy Kondycjonowania Próbki APS