powrót do produktów

Układ Poboru Próby ASP 320 dla aplikacji deNOX

Zastosowanie

Układ Poboru Próby ASP 320 został zaprojektowany do ciągłych pomiarów spalin w aplikacjach redukcji tlenków azotu (SCR), gdzie dodawany jest amoniak (NH3). W temperaturze poniżej 300⁰C zachodzi reakcja pomiędzy NH3 a SO2/SO3, w wyniku której powstają sole amonowe, które bardzo szybko zapychają filtry i grzane linie transportu próbki. Aby temu zapobiec ASP 320 utrzymuje temperaturę sondy na wartości 320⁰C. Rozwiązanie to sprawdza się rónież dla procesów z bardzo dużym stężeniem zanieczyszczeń gazowych i pyłowych.

Opis

Układ Poboru Próby ASP 320 posiada wszystkie zalety podstawowej wersji sondy ASP 3xx, ale jest przystosowany do pracy w bardziej wymagających warunkach i dla specjalnych aplikacji. Podgrzewany element filtracyjny o długości 150mm dedykowany jest dla aplikacji do 1g/m 3. Dodatkowo sondę można wyposażyć w filtr wstępny (pre-filtr) oraz zastosować przedmuchiwanie dzięki czamu sondę można używać również w aplikacjach powyżej 20g/m 3. Wymiana filtrów jest możliwa w bardzo krótkim czasie, bez specjalnych narzędzi i bez rozkręcania sondy. Aby wyeliminować problem powstawania soli amonowych poza układem poboru próby, na wyjściu znajduje się specjalne szklane nieogrzewne naczynie, w którym na powierzchni wkładu, dochodzi do odkładania się soli, które wymywane są przez kondensat powstały na skutek różnic temperatur. Mieszanka kondensatu z solami amonowymi usuwana jest automatycznie na zewnątrz przez pompkę perystaltyczną pracującą w sposób ciągły. Zasysana gorąca próbka powoduje, że temperatura naczynia jest wyższa od temperatury otoczenia, dlatego strata związków NOx i SO2 jest pomijalnie niska (dla typowych aplikacji deNOX, zawartość NH3 za SCR jest rzędu kilku ppm). Aby określić stratę mierzonych związków można do sondy podłączyć gaz kalibracyjny i wyznaczyć różnicę przy użyciu analizatora i gazu wzorcowego. Opcjonalnie, naczynie może być grzane, aby stłumić reakcje chemiczne zachodzące pomiędzy związkami poniżej zadanej temperatury. Wylot z naczynia połączony jest z grzaną linią transportową próbki, w której nie dochodzi już do powstawania soli amonowych.

Najważniejsze cechy

  • Specjalna sonda zaprojektowana dla układów pracujących za instalacją deNOX (SCR).
  • Sonda Poboru Próby ASP 320 jest stabilizowana na temperaturze 320⁰C.
  • Nie występują krystalizacje soli amoniaków na elementach wewnętrznych i filtrze.
  • Wymiana filtra wewnętrznego oraz pre-filtra i przedłużenia (niegrzanego) bez demontażu sondy.
  • Opcje możliwe do późniejszej samodzielnej instalacji: przedmuchiwanie sondy; odcinanie próbki.
  • Duża niezawodność, łatwa instalacja i obsługa.
  • Modułowa budowa, bardzo uniwersalne zastosowanie.
  • Zintegrowana pompa perystaltyczna.
  • Duża powierzchnia wsadu roboczego dla powstawania soli amonowych.
  • Opatentowana konstrukcja.

Dane techniczne

Układ Poboru Próby ASP 320 dla aplikacji deNOX Układ Poboru Próby ASP 320 dla aplikacji deNOX