powrót do produktów

Chromatotec Airmo H-CHO

Zalety

  • pomiar: formaldehydów, aldehydów, acetaldehydów
  • Monitoring stref miejskich i terenów zielonych
  • Zdalny dostęp poprzez Ethernet
  • Detektor FID o wysokiej stabilności

W dziedzinie chromatografi gazowej, airmoH-CHO jest przyrządem idealnie nadającym się do pomiarów stężeń w powietrzu atmosferycznym takich związków jak formaldehydy, acetaldehydy, aldehydy, na poziomie od 0 do 100 ppb.

Miniaturyzacja, wysoka czułość, mobilność i elastyczność to najważniejsze zalety analizatora airmoH-CHO . Całość, od wlotu próbki po chromatograf jest zintegrowane w 19’’ obudowie 5U. AirmoH-CHO zawiera zawór przełączający, pojedynczą pułapkę absorbującą oraz metalową 0,28mm kolumnę. Posiada pełną automatyzację kontroli przepływu gazu nośnego, temperatur oraz ciśnienia.

Detekcja jest realizowana poprzez detektor jonizacji płomieniowej o wysokiej stabilności i znakomitej czułości. Minimalny próg wykrywalności jest na poziomie 0,5 ppb dla formaldehydów w powietrzu atmosferycznym. Jako paliwo oraz gaz nośny dla FID służy H2. Nie ma potrzeby z korzystania z N2.

airmoH-CHO jest obsługiwany przez zewnętrzny datalogger Supervisor. Oprogramowanie Vistachrom® sterujące dataloggerem airmoH-CHO umożliwia użytkownikowi dostęp do danych pomiarowych a także do informacji technicznych (parametrów pracy przyrządu). Zapewnia użytkownikowi, wygodne w obsłudze narzędzia do przeliczania, kalibrowania, exportu danych, czy też konfigurowania cykli pomiarowych. Oprogramowanie to pozwala na przeliczenie czasu retencji, obszaru, masy czy koncentracji.

Supervaisor ma możliwość sterowania do trzech różnych chromatografów jednocześnie, a więc może sterować kompletną stacją mierzącą prekursory ozonu oraz formaldehydy Komunikacja Ethernet zapewnia zdalny dostęp i sterowanie przyrządem na odległość, jak również pobieranie danych bezpośrednio z przyrządu bez konieczności przebywania w jego pobliżu.

Dane techniczne

Chromatotec Airmo H-CHO