powrót do produktów

Chromatotec ChromARGON

Chromatograf gazowy chromARGON

Chromatograf gazowy wyposażony w uniwersalny detektor, służący do ciągłego monitoringu gazów w powietrzu. Automatyczny system do wykonywania pomiarów w zakresie ppm lub %.

Zasada działania

ChromARGON to automatyczny, przemysłowy lub laboratoryjny analizator gazowy. Temperatura pracy ustawiana jest izotermicznie. Próbka przechodzi przez pętlę do pobierania próbek i następnie jest wstrzykiwana do kolumny analitycznej, w celu separacji. Istnieje możliwość zastosowania kolumny z konkretnym wypełnieniem. Po wykonaniu separacji, ilość każdego związku jest mierzona za pomocą uniwersalnego detektora termokonduktometrycznego – katarometru. Piec umożliwia regenerację kolumny w temperaturze 250°C.

Detektor termokonduktometryczy – katarometr:

Detektor przewodności cieplnej (TCD) służy do wykrywania wszelkiego rodzaju związków. Mostek Wheatstone’a składa się z 4 drutów wolframowo-renowych. Przez dwa z nich przepływa czysty gaz nośny. Służą one jako elementy porównawcze. Pozostałe dwa stanowią czujniki, przez które przepływa strumień gazu opuszczającego kolumnę chromatograficzną. Zawarte w strumieniu składniki zmieniają temperaturę czujników, co powoduje zachwianie równowagi elektrycznej mostka. Różnica przewodności cieplnej jest przekazywana do elektrometru a generowany sygnał jest proporcjonalny do stężenia związków w próbce. Sygnał jest następnie przesyłany do płyty CPU i mikroprocesora, który przetwarza dane, tj. wykonuje obliczenia masy lub stężenia oraz identyfikację pików. Parametry takie jak dane, chromatogram, raport integracji, są przesyłane przez port RS-232, a następnie wizualizowane i ponownie przetwarzane przez oprogramowanie VISTACHROM.

Oprogramowanie VISTARCHROM:

Oprogramowanie opracowane przez Chromatotec® umożliwia:

  • zdalną kontrolę,

  • pełną identyfikowalność z wewnętrzną archiwizacją wyników,

  • program wyłączenia żarnika detektora, w celu ochrony podczas trwania sekwencji, np. w trakcie wykonywania czyszczenia kolumny,

  • programowanie i kontrola progów alarmowych,

  • pomiar krótkookresowy (laboratorium) lub ciągły,

  • eksport danych przez MODBUS/JBUS/MGS1/4-20mA /0-10V.

Specyfikacja

Stała i/lub analiza gazów organicznychNeon, H2, He, O2, N2, CH4, CO, CO2, CHx
Granica wykrywalnościNeon, H2 i He ≤ 2 ppm
Zakres wykrywalnościOd ppm do %, zależne od zastosowanej opcji: pętla i wzmocnienie.
Względne odchylenie standardowe; powtarzalnośćRSD < 5% w ciągu 48 h (stężenie).RSD < 0,6% w ciągu 48 h (czas retencji).
WynikiPełne przechowywanie wyników (dane i grafika).Wyjścia 4 x 4-20 mA (opcjonalnie).Protokół komunikacyjny MODBUS (opcjonalnie).Moduł alarmów.
Czas trwania cyklu10 minut dla H2 / He i dla O2 / N2
Gaz nośnyAr jako gaz nośny (wlot: 3,5 bara; 1/16’’ swagelock).Wlot kalibracyjny: 1 bar; 1/16’’ swagelock.Wlot próbki: 1 bar; 1/16’’ swagelock.Zawór pneumatyczny komutacja 90 ml/min.
Próbkowana objętość gazu0,1 do 2 ml w zależności od zastosowania i zakresu wykrywalności.
ZasilanieStałe: 230 V / 115 V 50 Hz/60 HzAkumulator 24V (opcjonalnie).
Zużycie energii elektrycznejŚrednio: 100 VA; Max: 200 VA
Wymiary i waga Stojak: 19” (4U)Wysokość: 177 mmSzerokość: 482 mmGłębokość: 660 mmMasa netto analizatora: 20 kg (w przypadku C41022 i stelaża 5U)

Dane techniczne

Chromatotec ChromARGON