powrót do produktów

Chromatotec Hydroxychrom

Generator wodoru HYDROXYCHROM

Hydroxychrom to generator wodoru z opcją powietrza zerowego.

Dzięki wykorzystaniu generatora wodoru Hydroxychrom nie ma potrzeby stosowania ciężkich i kosztownych butli z gazem. Oprogramowanie i procesor przyrządu, zapewniają kontrolę parametrów pracy generatora, takich jak poziom wody, ciśnienie wylotowe H2 i prąd elektrolizy. Generator do produkcji elektrolitycznego wodoru wykorzystuje najnowszą technologię membranową (PEM). Technologia ta jest preferowaną technologią w stosunku do innych technik, ponieważ dzięki niej przyrząd wymaga mniej czynności konserwacyjnych i nie ma potrzeby stosowania niebezpiecznych substancji żrących. Redukcja objętości resztkowych (<100 ml) oraz wytwarzanie wodoru „na żądanie”, pozwalają nie magazynować wodoru i używać przyrządu w obszarach gdzie butle z wodorem są zabronione. H2 jest osuszany do suchego gazu.

Zasada działania

Wodór jest wytwarzany w procesie elektrolizy wody przez membranę polimerową. Cela elektrolizy jest zasilana wodą destylowaną znajdującą się w pośrednim zbiorniku wewnętrznym, który jest zasilany przez główny zbiornik zewnętrzny. Wytwarzany wodór jest suszony w sposób ciągły, do czego niezbędne jest suche powietrze ze źródła zewnętrznego XXX916 lub wewnętrznego XXX919. Ciśnienie jest regulowane do 2 bar dla przyrządów chroma lub 4 bar dla przyrządów airmo.

Model: XXX916

Środki bezpieczeństwa

W przypadku nieprawidłowej pracy, nadciśnienia lub otwarcia obiegu H2, produkcja wodoru jest automatycznie zatrzymywana i generowany jest alarm (automatyczna kontrola szczelności). Zdolność produkcyjna generatora wodoru jest ograniczona elektronicznie oraz przez oprogramowanie do 120 ml/min, nawet w przypadku awarii. W sytuacji, gdy generator wytwarza wodór z maksymalną wydajnością przez dłuższy niż zadany czas, wówczas zatrzyma się on automatycznie. W przypadku airmoVOC, gdy ciśnienie na kolumnie w analizatorze znajdzie poniżej 50 hPa, wówczas zawór piezoelektryczny zostanie automatycznie zamknięty, a przyrząd przejdzie w stan standby, żeby uniknąć wycieku wodoru. Przykładowo, w wersji naściennej, przy bardzo dużym wycieku wodoru generowanych jest 120 ml/min wewnątrz obudowy o pojemności 227 litrów. Obudowa jest stale przewietrzana przez wentylator o stałym przepływie 105 m3/godz., co odpowiada 1750 l/min. W takiej sytuacji maksymalne stężenie wodoru wyniesie około 68 ppm. Dolna granica wybuchowości wodoru wynosi 4%.

Po przerwie w zasilaniu następuje automatyczny restart.

Opcje

  • 160 ml/min dla większej wydajności produkcyjnej z XXX917.

  • Pomiar ciśnienia powietrza zerowego i wyświetlanie w VC przy wykorzystaniu XXX918.

  • Wewnętrzny generator powietrza zerowego o wydajności do 300 cm3/min dla jednego GC z XXX919.

  • Może być zamontowany w obudowie naściennej wraz z GC.

  • Może być zamontowany w obudowie naściennej Exp wraz z GC dla obszaru zagrożonego wybuchem.

  • Hydroxychrom jest generatorem wodoru o wysokiej czystości i ważnym narzędziem służącym do wytwarzania wodoru, niezbędnego do detektorów FID, FPD, analizatorów BTEX, VOC i innych.

  • Analizator gazowy GC 866

  • TSP XXX916/XXX918/XXX919

Specyfikacja

Natężenie przepływu wodoru (XXX916)100 ml/min w standardzie
Wysokie natężenie przepływu wodoru (XXX917)160 ml/min w opcji30 ml/min dla FID i 70 ml/min dla FPDZużycie wodoru przez detektora Chromatotec dla XXX917 i XXX916 : 30 ml/min dla FID i 70 ml/min dla FPD.
Przepływ powietrza zerowego300 ml/min w opcji XXX9191 ml/min w opcji XXX032
Konsumpcja wodyPrzy zużyciu 30 ml/min H2 i 3 litrach wody destylowanej, produkcja wodoru wyniesie 83 dni.Zewnętrzny zbiornik napełniony 3L wody destylowanej lub opcjonalnie 5L worek na wodę destylowaną.
Ciśnienie wylotowe H2Standardowo ustawiane na 2 bary.Regulowane od 2 do 4 barów.
Czystość wodoru99,9999% przy suszeniu ciągłym.Przy wykorzystaniu źródła powietrza XXX918 ciśnienie powietrza zerowego jest wyświetlane w VC.Wilgotność : < - 60°DP.Węglowodory < 0,1 ppb.
Czystość powietrza zerowegoWęglowodory <0,1 ppb.Wilgotność -30°DP.
Żywotność torebki dejonizacyjnej12 miesięcy
Klawiatura ekranowa Kontrolowanie przez oprogramowanie Hydroxychrom Viewer.Instalacja w komputerze sterującym analizatora GC866.
PołączenieUSB
Zużycie energii elektrycznej150W w standardzie210 W z opcją XXX032380 W z opcją XXX919
Wymiary i wagaStojak: 19” (4U)Wysokość: 180 mmSzerokość: 482 mm Głębokość: 600 mmMasa netto analizatora: 17 kg lub 22 kg z opcją powietrza zerowego

Dane techniczne

Chromatotec Hydroxychrom