powrót do produktów

Horiba seria 510 - analizatory ogólnego zastosowania

Analizatory gazowe serii 510, do pomiarów ciągłych gazu

Seria 510 analizatorów gazowych zapewnia ciągły monitoring stężeń specyficznych próbek gazowych. Obejmuje ona cztery różne typy analizatorów: analizator podczerwieni VIA-510, analizator O2 MPA-510, analizator NOx CLA-510SS i analizator THA FIA-510 oraz specjalne jednostki próbkujące do pomiaru zanieczyszczonego lub mokrego gazu ES-510, ES-C510SS i ES-F510. Analizatory można obsługiwać za pomocą klawiszy na panelu przednim lub poleceń z komputera zdalnego. Wyniki wyświetlane na panelu przednim są również dostępne, za pośrednictwem standardowego interfejsu dla systemów zdalnego rejestrowania danych. Istnieje możliwość ustawienia różnych warunków pomiarowych, żeby umożliwić elastyczną reakcję, która spełni wymagania dla różnego rodzaju z aplikacji.

Dane techniczne

Horiba seria 510 - analizatory ogólnego zastosowania Horiba seria 510 - analizatory ogólnego zastosowania