powrót do produktów

Horiba SGD710 - precyzyjny rozcieńczalnik gazu

Rozcieńczalnik gazu SGD-710C

SGD-710C jest przyrządem serii HORIBA STEC Fluid Control Technology, służącym do rozdzielania strumienia gazu kalibracyjnego, używanym w analizach środowiskowych. SGD-710C wykorzystuje metodę mieszania przepływów w kapilarach. Szybkości przepływu gazu kalibracyjnego oraz powietrza są kontrolowane przez kapilary, natomiast stężenie końcowe jest obliczane na podstawie współczynnika szybkości mieszania tych przepływów. Przyrząd wyposażony jest w dziesięć kapilar o tym samym kształcie. Zmiana stężenia końcowego następuje poprzez wybór ilości kapilar, przez które płynie gaz kalibracyjny i powietrze.

Dane techniczne

Horiba SGD710 - precyzyjny rozcieńczalnik gazu Horiba SGD710 - precyzyjny rozcieńczalnik gazu