powrót do produktów

Horiba VA5000 i ENDA5000 - ciągły monitoring podtlenków azotu

Ciągły monitoring podtlenku azotu N2O

Ciągły monitoring podtlenku azotu N2O, przyczynia się do redukcji emisji gazów cieplarnianych.

Tło i wyzwania

Gazy cieplarniane, które są uważane za jedną z przyczyn globalnego ocieplenia, obejmują dwutlenek węgla CO2, metan CH4, podtlenek azotu N2O i gazy fluorowane.

Różne branże są zobowiązane do ograniczania i zarządzania emisją N2O, która ma znaczący wpływ na ocieplenie atmosfery i jest 298 razy większa w porównaniu z CO2.

Oczyszczalnie ścieków wytwarzają N2O podczas spalania osadu oraz podczas oczyszczania ścieków w zbiornikach z wodą surową i zbiornikach magazynowych osadów. Jednocześnie, oczyszczanie ścieków przemysłowych i zakłady utylizacji odpadów wytwarzają N2O podczas procesów spalania. Redukcja N2O staje się coraz bardziej powszechna dzięki adopcji najnowszego sprzętu, takiego jak piroliza czy zagazowanie odpadów, jednakże dalej wymagana jest redukcja emisji N2O poprzez proaktywny monitoring.

Konieczność ciągłego monitorowania N2O z dużą dokładnością 24 godziny na dobę, 365 dni w roku

Urządzenia do oczyszczania ścieków:

  • Spalanie osadów: spaliny z komina, cyklon wysokotemperaturowy.

  • Zrzut wody: zbiornik wody surowej, zbiornik magazynowy osadu.

Spalarnie przy utylizacji odpadów przemysłowych i zakładów utylizacji śmieci:

  • System spalania ze złożem fluidalnym.

  • Zakłady produkcyjne przy zakładach chemicznych:

  • Produkcja kwasu azotowego z amoniaku.

Konfiguracja analizatora musi być łatwa, działanie na rzecz badań i rozwoju:

  • Różne działy badań i rozwoju.

Dane techniczne

Horiba VA5000 i ENDA5000 - ciągły monitoring podtlenków azotu