powrót do produktów

Protea analizator wielostrumieniowy FTIR

Analizator wielostrumieniowy Protea

Analizatory Protea FTIR, TDL i QMS są dostępne wraz z opcją kontrolowania wielu punktów pobierania próbek gazu. Wielokrotny punkt próbkowania lub rozwiązanie wielostrumieniowe, umożliwia obniżenie kosztów poprzez wykonywanie pomiarów sekwencyjnych za pomocą jednego analizatora. Oprogramowanie Protea dostarczone z analizatorem daje możliwość ręcznej lub automatycznej kontroli do 64 punktów poboru. Większość z tych opcji jest standardowo dostępna w oprogramowaniu, jednakże firma Protea oferuje również wielostrumieniowe produkty sprzętowe, które w łatwy sposób można łączyć ze sobą.

Systemy wielostrumieniowe firmy Protea są tworzone na zamówienie a ich integracja jest łatwa, z uwagi na wykorzystanie sprawdzonych komponentów i funkcji. Modułowy aspekt projektów oznacza, że rozwiązanie wielostrumieniowe można rozpocząć od małej liczby punktów poboru gazu i stopniowo uzupełniając o dodatkowe elementy sprzętu, można stworzyć rozbudowane rozwiązanie.

Aplikacje wielostrumieniowe

Emisje

  • Wlot i wylot z systemu oczyszczania.

  • System CEM z opcją standby.

  • Systemy CEM do pracy w środowisku o wysokim zapyleniu z układem podwójnego próbkowania.

  • Przenośny wielopunktowy analizator NH3.

Korzyści pomiarów wielostrumieniowych

Oddzielny plik kalibracji analizatora dla każdego punktu próbkowania.

Można wykonać pomiar różnego zestawu gazów i zakresów z każdego punktu próbkowania.

Jeden FTIR może wykonać pracę wielu czujników.

Oddzielny plik konfiguracyjny dla każdego punktu próbkowania.

Różne czasy pomiaru, konfigurowane dla każdego strumienia.

Niektóre punkty mogą wykonywać szybkie pomiary (2-5 sekund), natomiast inne punkty mogą wykonywać dłuższe pomiary (1-2 minuty).

Jeden FTIR może działać jako szybki wskaźnik procesowy dla wybranych strumieni lub wykonywać szczegółowy pomiar dolnego limitu wykrywania w innych punktach.

Pauzy można skonfigurować w sekwencji, żeby umożliwić czas na kondycjonowanie gazu w układzie pobierania próbek i w analizatorze.

Pompa może być dostarczana i sterowana przez oprogramowanie. Pozwala to na przepłukanie punktów niepróbkowanych, za pomocą próbki gotowej do pomiaru, zapewniającą w ten sposób szybki czas odpowiedzi.

Kontrola span dla każdego strumienia, pozwala na sprawdzenie odpowiedzi w każdym punkcie pomiarowym oraz kontrolę szczelności.

Podgrzewane systemy wielu punktów próbkowania dostępne dla maksymalnie 12 strumieni, z 12 alarmami podgrzewanej sondy i 12 alarmami podgrzewanej linii poboru próby.

Sekwencja łatwo wbudowana w oprogramowanie PAS-Pro – nie jest wymagane programowanie lub aktualizacja programu PLC.

Oddzielny plik dziennika danych dla każdego strumienia – łatwość sortowania danych i raportowania wartości.

Oddzielne wyjścia danych OPC i Modbus dla każdego strumienia.

Badania

Pilotażowe badania procesowe.

Wiele punktów pobierania próbek gazu dla stanowiska testowego.

Dane techniczne

Protea analizator wielostrumieniowy FTIR Protea analizator wielostrumieniowy FTIR