powrót do produktów

Protea aplikacje atmosFIR pomiar formaldehydu

Pomiary ciągłe formaldehydu w emisji oraz powietrzu atmosferycznym

Platforma atmosFIR

Najnowsza linia analizatorów gazowych FTIR, atmosFIR firmy Protea idealnie nadaje się do precyzyjnego, ilościowego ciągłego monitoringu formaldehydu, zarówno w emisjach przemysłowych i zastosowaniach związanych z powietrzem atmosferycznym. Analizatory atmosFIR, to ekstrakcyjna platforma analizatorów gazowych, w której próbka gazu pomiarowego jest pobierana nieustannie przez komorę analizatora. Wykonując pomiar pełnego widma podczerwieni w czasie rzeczywistym, możemy zidentyfikować i określić ilościowo piki absorpcji, generowane przez HCHO.

AtmosFIR to analizator FTIR o wysokiej rozdzielczości. Działa on standardowo w rozdzielczości do 0,7 cm-1, natomiast rozdzielczość 0,5 cm-1 jest dostępna opcjonalnie. W porównaniu do technik o niższej rozdzielczości, oznacza to, że piki absorpcji generowane przez HCHO, mogą być precyzyjnie identyfikowane, z większą intensywnością niż przy niższej rozdzielczości, a to z kolei powoduje obniżenie granic wykrywalności dla HCHO. Rysunek poniżej przedstawia porównanie widm HCHO w różnych rozdzielczościach. Nawet w przypadku wzajemnej ingerencji innych gazów, granica wykrywalności HCHO będzie wystarczająco niska, żeby spełnić wymogi sprawozdawczości legislacyjnej.

Formaldehyd (HCHO) jest najprostszym aldehydem, który pochodzi z wielu różnych źródeł, zarówno przemysłowych jak i naturalnych i jest obecny w otaczającym powietrzu. Jest on klasyfikowany jako substancja toksyczna i szkodliwa dla zdrowia ludzkiego. Biogenny HCHO jest emitowany do atmosfery ze źródeł naturalnych, takich jak pożary lasów i rozkład materii organicznej. Na emisję biogenną nakłada się emisja antropogeniczna, pochodząca z niepełnego spalania gazu ziemnego w silnikach. Jednakże to materiały stosowane w budownictwie są głównym źródłem formaldehydu w powietrzu. Produkty drewnopochodne w budynkach mieszkalnych i komercyjnych, np. materiały izolacyjne produkowane z mocznika i melaminy, żywice stosowane w płytach drewnianych, płytach wiórowych, płytach pilśniowych średniej gęstości oraz materiały laminowane, powodują emisje HCHO. Branże produkujące wyżej wymienione materiały, będą głównymi emitentami formaldehydu i jako takie będą zobowiązane do wykonywania pomiarów i kontroli jego emisji do powietrza.

Zastosowanie produktów zawierających HCHO na całym świecie, spowodowało wzrost poziomu jego tła w powietrzu znajdującym się w pomieszczeniach. Poziomy te nie zawsze będą stanowić problem zdrowotny dla populacji, ale mogą mieć one szkodliwy wpływ np. na obiekty muzealne, tak więc monitoring i kontrola poziomów HCO w otoczeniu ma kluczowe znaczenie.

Od wielu lat formalina jest stosowana jako płyn do balsamowania w szpitalach i laboratoriach medycznych. Osoby pracujące w bliskim kontakcie z substancjami emitującymi HCHO, potrzebują ochrony przed jego wysokimi poziomami. W związku z tym w miejscach pracy istnieje obowiązek monitorowania i kontroli otaczającego powietrza, w celu obniżenia stężeń HCOO do poziomów bezpiecznych.

Emisje przemysłowe

Model atmosFIR AFS, oferuje system pomiarowy, umożlwiający ciągłe pomiary emisyjne, za pomocą jednego analizatora. Jako taki może on wykonywać pomiary gazów spalinowych ze źródeł emisji, w tym formaldehydu. Dla zastosowań w spalarni odpadów oraz gazu ziemnego, które zobowiązane są do kontrolowania i raportowania poziomów HCHO, jest on idealnym narzędziem do pomiarów okresowych lub ciągłych.

atmosFIR CEM to kompletny system analiz wielogazowych z wykorzystaniem technologii FTIR.

  • monitoring emisji w spalarni odpadów,

  • monitoring emisji w zakładach wytwarzania energii,

  • możliwość prostej integracji w istniejących obiektach,

  • spełnia wymagania norm EN 15267-3, QAL1 i EN14181,

  • system może być doposażony o akwizycję danych CEM (DAS), wówczas jest zgodny z wymaganiami US EPA 40cfr część 60 i 75,

  • badanie gazów specjalistycznych (zastosowania dla laboratoriów)

  • brak ograniczenia liczby monitorowanych gazów,

  • komunikacja za pomocą ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP i wymiana danych poprzez serwer OPC w standardzie.

Platforma do pomiarów niskich stężeń w otaczającym powietrzu

Model atmosFIR AFA, wykorzystuje unikalnie zaprojektowaną celę pomiarową o dużej przepustowości i dużej długości ścieżki. Długość ścieżki umożliwia uzyskanie bardzo niskich granic wykrywalności, rzędu części na miliard (ppb), które idealnie nadają się do zastosowań pomiarowych w otaczającym powietrzu. Analizator AFA pracuje w temperaturze otoczenia i może być używany w aplikacji stacjonarnej lub mobilnej.

Dane techniczne

Protea aplikacje atmosFIR pomiar formaldehydu Protea aplikacje atmosFIR pomiar formaldehydu