powrót do produktów

Protea aplikacje atmosFIR specjacja AD-211 VOC w gazie ziemnym, syntezowym i gazyfikacja

Specjacja AD-211 VOC w gazie ziemnym, syntezowym i gazyfikacja

Skład gazu ziemnego i gazu syntezowego poprzez specjację VOC

Skład paliwa gazowego jest ważny z punktu określenia jego kaloryczności, a także do wykrywania niepożądanych zanieczyszczeń. Analiza online ułatwia podejmowanie decyzji związanych z wynikami uzyskiwanymi w czasie rzeczywistym.

GazLDL/%obj.Min. Limit CH4 w tle/% obj.Zakres/% obj.
CH40,001-0-100
CO20,10,010-100
Etan0,0020,010-100
Propan0,0020,50-100
Butan0,0020,50-100
Izobutan0,0020,20-100
Pentan0,0050,20-100
Izopentan0,0050,50-100
Heksan0,0050,40-100
C7+0,0050,50-100
Etylen0,0050,50-100
Propylen0,0050,50-100
2-metylopropan0,0050,50-100
2-metylobutan0,0050,50-100
2,2-dimetylopropan0,0050,50-100
Cykloheksan0,0050,20-100
Benzen0,010,50-100

Rozwiązanie atmosFIRi

Analizator atmosFIRi to analizator wykorzystujący transformację Fouriera w podczerwieni (FTIR), z jednoprzebiegową komorą pomiarową, z bardzo małym przepływem i wysoką przepustowością. W komorze pomiarowej nie ma kosztownej optyki pokrytej złotem, ponieważ nie jest wymagana długa ścieżka pomiarowa. Celem analizatora jest uzyskanie szybkiej odpowiedzi na % poziomy stężeń poszczególnych VOC, obecnych w składzie gazu ziemnego, biogazu i gazu syntezowego. AtmosFIRi wykonuje pomiary w wysokie rozdzielczości, łącząc w sobie moc analityki laboratoryjnej z solidnym, stabilnym i łatwym w utrzymaniu analizatorem procesowym. Wysoka rozdzielczość umożliwia wykrycie i określenie ilościowe, wielu nakładających się na siebie widm dla związków VOC.

Specjacja VOC

Wbudowane oprogramowanie Protea wykorzystuje najnowsze algorytmy chemometryczne dla pełnych widm IR, zebranych przez przyrząd. Metody te mają na celu identyfikację i separację nakładających się odpowiedzi spektralnych dla interesujących związków.

Nasza metodologia nie wykorzystuje stałej biblioteki widm oraz nie posiada ograniczenia co do liczby oddzielnych pomiarów, które mogą być wykonane. Platforma atmosFIR może wykonywać pomiary setki gazów równocześnie. Każdy pomiar jest analizowany w oparciu indywidualny, niestandardowy algorytm, który optymalizuje obliczenia dla związków gazowych, zapewniając odpowiedzi liniowe, zmniejszenie interferencji i niższą dolną granicę wykrywalności.

atmosFIR CEM to kompletny system analiz wielogazowych z wykorzystaniem technologii FTIR.

  • monitoring emisji w spalarni odpadów,

  • monitoring emisji w zakładach wytwarzania energii,

  • możliwość prostej integracji w istniejących obiektach,

  • spełnia wymagania norm EN 15267-3, QAL1 i EN14181,

  • system może być doposażony o akwizycję danych CEM (DAS), wówczas jest zgodny z wymaganiami US EPA 40cfr część 60 i 75,

  • badanie gazów specjalistycznych (zastosowania dla laboratoriów)

  • brak ograniczenia liczby monitorowanych gazów,

  • komunikacja za pomocą ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP i wymiana danych poprzez serwer OPC w standardzie.

AtmosFIRi jest dostarczany z wbudowanym komputerem, który wykonuje złożoną analizę chemometryczną widm IR. Odbywa się to w czasie rzeczywistym i nie ma ograniczeń co do liczby związków zawartych w gazie, które mogą być identyfikowane i określone ilościowo.

Wyniki pomiarów są wyświetlane na ekranie w postaci wartości oraz trendów i mogą być one podawane w jednostkach stężenia ppm lub objętości. Oprogramowanie Protea PAS-Pro można również dostosować w taki sposób, żeby uzyskać całkowitą sumę poszczególnych grup związków pomiarowych. Możemy również zaoferować wykonywanie obliczeń, w celu uzyskania wartości BTU.

Odczyty są przekazywane w czasie rzeczywistym przez wyjścia 4-20mA, OPC lub protokół Modbus (TCP/IP lub szeregowo).

Zaletą techniki FTIR jest fakt, że jest to technika analizy pełnego widma. Oznacza to, że istnieje możliwość wykorzystania zarówno regionu rozciągania wiązań C-H, a także obszarów charakterystycznych, w którym możemy zidentyfikować unikalne wiązania dla specyficznych grup funkcyjnych. Technika pełnego spektrum oznacza również, że analizator atmosFIRi może wykonywać pomiary CO2 i CO powszechnie występujące w gazie syntezowym, na poziomie od ppm do 100% objętości.

Instalacja i serwis

atmosFIRi może być dostarczony w obudowie do stojaka 19” lub w wersji do montażu na ścianie. Podstawowa jednostka pomiarowa musi być zainstalowana w obszarze bezpiecznym, natomiast do analizatora mogą być pobierane próbki gazów niebezpiecznych, zgodnie z normą BS EN 60079-Część 2. Zasady dotyczące przepływu, hermetyzacji i rozcieńczania gazu są brane pod uwagę podczas projektowania układu pomiarowego.

Dane techniczne

Protea aplikacje atmosFIR specjacja AD-211 VOC w gazie ziemnym, syntezowym i gazyfikacja