powrót do produktów

Protea HMI - sterownik dla analizatorów gazowych

Kontrola i raportowanie AMS/CEM Protea HMI

Protea HMI stanowi centrum zaawansowanego ciągłego systemu monitoringu emisji (CEMS). Analizatory oprócz ciągłego zbierania danych emisyjnych, są także skonfigurowane do odbioru danych z urządzeń zewnętrznych np. pyłu, tlenu czy przepływu. Umożliwia to systemowi wyświetlanie stężenia gazu w formie znormalizowanej oraz w razie potrzeby, w jednostkach masy np. kg/h.

Analizatory komunikują się poprzez złącze szeregowe z jednostką centralną Protea HMI. W celu ułatwienia obsługi, intuicyjne oprogramowanie działa pod Windows CE™, a sterowanie odbywa się za pomocą ekranu dotykowego. Protea HMI może obsługiwać do 4 analizatorów. Jednostka stanowi serce CEMS, wyświetla monitorowane stężenia gazów i cząstek stałych oraz transmituje dane w standardowych formatach przemysłowych. Spełnia funkcje kontrolne analizatorów, umożliwiając np. inicjalizację automatycznego lub ręcznego zera i kalibracji, nastawy temperatury podgrzewacza próbki in-situ czy przypisania urządzeń wyjściowych. Jednostka również uruchamia procedury diagnostyczne, na wszystkich analizatorach w systemie.

Główny ekran

Na indywidualnym panelu przednim mogą być prezentowane dane z maksymalnie ośmiu kanałów przypisanych do analizatora i są to:

 • stężenie/wartość pomiaru,
 • konfiguracja i poziomy alarmów,
 • stan alarmu,
 • normalizacja (poprawka na CO2 lub O2),
 • raportowanie mokre/suche,
 • alarm diagnostyczny systemu z dostępem do szczegółowych wyświetlaczy,
 • autozero/status kalibracji,
 • stan połączenia analizatora i ekrany dodatkowe specyficzne dla każdego analizatora.

Dodatkowe ekrany

Z ekranu głównego można uzyskać dostęp do różnych ekranów specyficznych dla analizatorów lub systemu, za pomocą „miękkich” przycisków wielofunkcyjnych na ekranie dotykowym. Obejmują one m.in. następujące ekrany:

 • Test – jeden dla każdej jednostki analizatora (AU), pokazujący wszystkie zmierzone wartości.
 • Alarm – alarmy dla każdego kanału, które mogą być przypisane i oznaczone.
 • Menu – dodatkowe menu ustawień dla każdego analizatora i systemu.

Protea HMI – Jednostka sterująca

Urządzenie zostało specjalnie zaprojektowane do użytkowania w środowisku przemysłowym, dając elastyczność w instalacji i funkcjonowaniu systemu CEM. Sprzęt składa się z obudowy IP65 / NEMA 4X, zawierającej wysokiej jakości, szczelny panel dotykowy z opcjonalnym I/O 4–20 mA.

Dane techniczne

Protea HMI - sterownik dla analizatorów gazowych Protea HMI - sterownik dla analizatorów gazowych Protea HMI - sterownik dla analizatorów gazowych Protea HMI - sterownik dla analizatorów gazowych