powrót do produktów

Protea P7000 - wielogazowy analizator biogazu

System monitoringu biogazu Protea P7000

Protea P7000 to wielogazowy analizator biogazu, przeznaczony do ciągłego monitoringu gazu procesowego ze składowisk, biogazu i gazu ziemnego. System monitorowania jest przeznaczony do umieszczania w obszarach niebezpiecznych. Ma on konstrukcję modułową i konfiguracja będzie zależeć od zastosowania, a tym samym gazów, które mają być monitorowane.

Dostępne konfiguracje systemu

  • Protea 7100 CH4, C2+, CO2
  • Protea 7200 CH4, C2+, CO2, O2
  • Protea 7700 CH4, C2+, CO2, O2, H2

System monitoringu przekazuje poszczególne stężenia w procentach (%) i składa się muli komponentowego analizatora podczerwieni (IR) wraz z opcjonalnym modułami. Opcjonalne moduły to czujnik tlenu i czujnik wodoru. Panel do montażu w terenie, jest podłączony przez protokół MODBUS do wyświetlacza systemowego, znajdującego się w obszarze bezpiecznym.

Dane techniczne

Protea P7000 - wielogazowy analizator biogazu