powrót do produktów

Pyłomierz AQ Guard

Pyłomierz AQ Guard

Pyłomierz AQ Guard jest obecnie najbardziej zaawanasowanym i kompaktowym analizatorem, do określania jakości powietrza wewnątrz pomieszczeń. Wykonuje on pomiary ciągłe unoszących się w powietrzu drobnych cząstek pyłu w zakresie 0,175 – 20 μm ([1] pakiet IAHP od 0,15 μm). Nowo opracowany algorytm konwersji masy, oblicza stężenia PM na podstawie optycznego rozpraszania światła przez pojedyncze cząsteczki. W obliczeniach bierze pod uwagę czas trwania sygnału i kształt cząsteczek. System czujnika i algorytmy, zostały opracowane na bazie technologii zastosowanej w przyrządzie Fidas® 200, który posiada certyfikat EN 16450.

Porównanie danych zarejestrowanych przez AQ Guard i Fidas® 200 S. Wysokie wartości korelacji AQ Guard z referencyjnym Fidas® 200 potwierdzają porównywalność obu systemów.

[1] https://www.palas.de/en/product/AQControl: https://www.palas.de/en//en/product/AQControl

Zasada działania

AQ Guard jednocześnie rejestruje i wykonuje obliczenia dla frakcji pyłu PM1, PM2,5, PM4, całkowitego ładunku pyłu, stężenia cząstek CN, jak również rozkładu wielkości cząstek. W ten sposób pojedynczy przyrząd dostarcza dokładne i wyczerpujące informacje, na temat zawartości pyłu w pomieszczeniach, licząc i sortując cząsteczki w powietrzu.

Urządzenie przeznaczone jest do bezobsługowej, ciągłej pracy i zostało wyposażone w wyjątkowo trwałą pompę do pobierania próbek. Układ poboru oraz system czujników optycznych, są odporne na zabrudzenia. W razie potrzeby mogą być czyszczone przez użytkownika.

Pyłomierz AQ Guard

Wyjątkowo długa stabilność systemu pomiarowego, została osiągnięta dzięki automatycznemu śledzeniu kalibracji i pozwala na pracę przyrządu do dwóch lat, bez konieczności ponownej kalibracji. Status kalibracji można sprawdzić przy użyciu proszku testowego. Opcja ta sprawia, że ​​spektrometry aerozolowe Palas®, są jedynymi optycznymi analizatorami drobnego pyłu, które mogą być sprawdzane przez użytkownika na miejscu, za pomocą wzorca w postaci proszku.

Dodatkowo wbudowane w AQ Guard czujniki CO2 i lotnych węglowodanów organicznych (TVOC), dostarczają danych do obliczeń wskaźnika jakości powietrza w pomieszczeniach (AQI), zgodnie z modelem europejskim. AQ Guard rejestruje również temperaturę powietrza, ciśnienie i wilgotność względną.

W związku z faktem, że CO2 jest substancją wydychaną przez ludzi, połączony pomiar zawartości CO2 i rozkładu wielkości cząstek, może służyć do wskazania zanieczyszczenia powietrza przez drobnoustroje i cząstki emitowane przez człowieka. W ten sposób możliwe jest określenie frakcji powietrza wydychanego w pomieszczeniach przez obecne w nim osoby, zawierającej potencjalnie zakaźne cząstki. Taki rodzaj oceny danych, stanowi nowy wymiar oceny jakości powietrza w pomieszczeniach i jest dostępny jako „wskaźnik ryzyka infekcji” w AQ Guard.

W celu uzyskania lepszej rozdzielczości i obliczenia stężenia aerozolu w zakresie wielkości cząstek dla typowych wirusów w powietrzu, rozdzielczość nanocząstek jest najpierw zwiększana i następnie obniżana do 0,15 μm zamiast do 0,175 μm.

Proces ten skutkuje lepszym obrazowaniem i umożliwia dokładniejszy pomiar stężenia cząstek oraz zmianę stężenia w czasie. Jest to szczególnie istotne do określenia skuteczności działań, mających na celu obniżenie stężenia cząstek.

Pyłomierz AQ Guard rozszerzenia i akcesoria

AQ Guard został wyposażony w szybkie interfejsy przesyłu danych oraz umożliwia dostęp w czasie rzeczywistym poprzez Ethernet, Wi-Fi lub GPRS. Wszystkie wykonane pomiary i wartości stężeń, są

obliczane i udostępniane bezpośrednio na urządzeniu. W ten sposób użytkownik zachowuje pełną kontrolę nad danymi i decyduje, które informacje będą dostępne dla innych podmiotów lub osób oraz jakie dane powinny zostać przekazane. AQ Guard udostępnia dane w różnych formatach np. jako pliki tekstowe, które mogą być wykorzystane do późniejszej oceny.

Kompaktowa konstrukcja i możliwość zasilania przez interfejs Ethernet (PoE), znacznie ułatwiają instalację w budynkach oraz integrację z istniejącą infrastrukturą.

AQ Guard jest dostępny w dwóch wersjach:

Wersja podstawowa

Podstawowa wersja AQ Guard wykonuje pomiary frakcji drobnego pyłu PM2,5 oraz parametrów, takich jak temperatura powietrza, ciśnienie i wilgotność względna.

Rozszerzenie „Indoor Air Hygiene Professional (IAHP)”

W porównaniu do wersji podstawowej limit pomiaru dla drobnych cząsteczek został obniżony do 0,15 μm, żeby spełnić wymagania dotyczące wykrywania wirusów przenoszonych w powietrzu.

Pakiet „Indoor Air Hygiene Professional”, został zaprojektowany z myślą o spełnieniu wymagań ekspertów w dziedzinie pomiarów jakości i higieny powietrza w pomieszczeniach oraz dodatkowo określa stężenia frakcji pyłu PM1, PM4, PM10, w tym rozkład wielkości cząsteczek i stężenie cząsteczek.

AQ CONTROL

Oprogramowanie do oceny jakości higieny powietrza w pomieszczeniach

Oprogramowanie AQ Control1, może służyć do analizy dyspersji i redukcji aerozoli w pomieszczeniach. System 6 pyłomierzy AQ Guard wraz z generatorem aerozolu PAG 1000, może w określonym czasie wykonać pomiary akumulacji i skuteczności redukcji stężenia cząsteczek w pomieszczeniu, w ten sposób dokonując obiektywnej oceny środków podjętych w celu zmniejszenia aerozolu, a tym samym również potencjalne zanieczyszczenie wirusem.

Oprogramowanie AQControl jest częścią pakietu „Indoor Air Hygiene Professional (IAHP)”.

Zalety

Technologia oparta na serii Fidas® 200 (EN16450 i MCERTS); pomiar symultaniczny CN, PM1, PM2,5, PM4, PM10.

Z rozszerzeniem „Indoor Air Hygiene Professional”: zwiększona wydajność zliczania cząstek w skali od 0,15 μm.

Obliczanie wskaźnika jakości powietrza, na podstawie pomiarów cząsteczek stałych, CO2 i VOC.

Szacowanie ryzyka infekcji, na podstawie pomiarów CO2 i cząsteczek stałych.

Wysoka dokładność, dzięki zaawansowanym algorytmom.

Długookresowa stabilność wewnętrznej kalibracji dla pomiaru natężenia przepływu, cząsteczek stałych i zanieczyszczeń gazowych.

2 lata pracy bez kalibracji.

Zasilanie poprzez AC, DC lub Ethernet.

Specyfikacja

Zasada pomiaruoptyczne rozpraszanie światła pojedynczych cząstek
Mierzone parametryPM1, PM2,5, PM4, PM10, TSP, CN, rozkład wielkości cząstek, ciśnienie otoczenia, temperatura otoczenia, wilgotność otoczenia, CO2, TVOC, wskaźnik ryzyka infekcji, wskaźnik jakości powietrza (w zależności od konfiguracji)
Zakres pomiarowy (liczba CN)0 – 20 000 cząstek/cm³
Rozmiar kanałów pomiarowych64 (32/dekadę)
Zakres pomiarowy (rozmiar)0,175 – 20 μm (z zainstalowanym pakietem IAHP od 0,150 μm)
Zakres pomiarowy (stężenie)0 – 20 000 μg/m³
Niepewność pomiaruR2 > 0,98 dla PM2,5 i R2> 0,94 dla PM10 w porównaniu z certyfikatem EN 16450 Fidas® 200 (średnia 15 minutowa dla każdego)
Przepływ objętościowy1,0 l/min = 0,06 m³/h
Akwizycja danychcyfrowa, procesor 22 MHz, 256 kanałów pomiarowych dla danych surowych
Źródło światłastabilna dioda LED
Pobór mocy< 20 W
Interfejs użytkownikaekran dotykowy, 800 x 480 pikseli, 5” (12,7 cm)
Waga2,4 kg
System operacyjnyWindows 10 IoT Enterprise
Pamięć rejestratora10 GB
OprogramowaniePDAnalyze
Czas odpowiedzi1 s, konfiguracja średniej kroczącej
Kondycjonowanie aerozoluopcjonalne: termiczny z kompaktowym IADS
Warunki instalacji-20 – +50 °C
InterfejsyUSB, Ethernet (LAN), Wi-Fi, opcjonalnie: 4G
ProtokołyUDP, ASCII
Wymiary175 x 280 x 140 mm (wys. x szer. x gł.)
Liniowość0,95 – 1,05 (pomiar zgodnie z certyfikatem EN 16450 Fidas® 200)

Dane techniczne

Pliki do pobrania


 Pyłomierz AQ Guard.pdf
Pyłomierz AQ Guard