powrót do produktów

SYSpom ADS i DAn

Oprogramowanie do rejestracji i walidacji danych

Wieloskładnikowy, wielozakresowy, analizator gazów FTIR, z wbudowanym ekranem dotykowym.

Pomiar do 100 związków gazowych, za pomocą jednego urządzenia.

Oprogramowanie oferuje nieograniczoną liczbę pomiarów w tym samym czasie, przy wykorzystaniu potężnych algorytmów PLS.

Dane można pobierać i ponownie analizować w trybie offline, pod kątem nowych gazów.

Konkretne zastosowania dla atmosFIRw

 • Pomiar powietrza atmosferycznego.
 • Pomiar wartości granicznych narażenia w miejscu pracy.
 • Pomiary powietrza z otoczenia w szpitalach i oddziałach medycznych.
 • Pomiary procesowe online.
 • Pomiary siloksanów.
 • Instalacje Ex do monitoringu gazów palnych.

Analizatory atmosFIR, są dostępne jako samodzielne jednostki monitorujące gazy lub mogą być dostosowane do konkretnych zastosowań, jako systemy przenośne lub stałe. Można je konfigurować zgodnie z potrzebami użytkownika; od w pełni zautomatyzowanych systemów aż po bogate w funkcje analizatory dla doświadczonych użytkowników.

AtmosFIR jest następcą poprzedniego systemu monitoringu gazów FTIR firmy Protea, zachowując wszystkie funkcje, które użytkownicy uznali za cenne, jednocześnie oferując korzyści nowej platformy atmosFIR z opcją transportowania, niższymi kosztami eksploatacyjnymi i lepszą wydajnością pomiarową.

Z długowieczną referencyjną diodą laserową VCSEL, unikalną konstrukcją komory pomiarowej i detektorem DTGS, chłodzonym powietrzem z 24-bitowym ADC, atmosFIR FTIR, to technologiczny krok w przód.

ADS 2.0 - niezawodne oprogramowanie do rejestracji danych

ADS drugiej generacji jest intuicyjny w obsłudze, łatwo skalowalny do potrzeb użytkownika, niezawodny i bezpieczny dla danych oraz wszechstronny w użyciu. Dostępny zarówno do instalacji w środowisku Microsoft Windows jak również dla różnych odmian systemu operacyjnego GNU/Linux oraz macOS (opcja). Służy do pobierania i rejestracji wyników z różnego rodzaju urządzeń.

 • Do najważniejszych cech należą:
 • Wizualizacja wyników pomiarowych w czasie rzeczywistym wraz z sygnalizowaniem błędów
 • Łatwość samodzielnego dodawania i konfigurowania dodatkowych parametrów bezpośrednich, parametrów obliczeniowych (w tym również łączenie różnych już dostępnych wyników z innych urządzeń) czy tez nowych urządzeń.
 • Dostęp do wielu zaimplementowanych protokołów od różnych producentów tj. Horiba, Siemens, Protea, Sick, Fuji, Advantech, MOXA, lab-BOX i inne
 • Eksport danych bezpośrednich do Excela (pliki xlsx, bez konieczności importu).
 • Generowanie raportów częściowych i zbiorczych
 • Wyznaczanie niepewności rozszerzonej.
 • Możliwość rejestracji z podziałem na niezależne sesje
 • Możliwość pobierania dodatkowych danych z przetworników analogowo cyfrowych (Advantech po protokole ModBUS)
 • Interfejs oparty na rozwiązaniach HTML
 • Tworzenie alarmów i progów ważności poszczególnych parametrów

DAn (OPstat) – moduł do analizy i walidacji wyników

 • Moduł DAn został opracowany we współpracy z laboratoriami, które często mierzą się z potrzebą szybkiego opracowania wyników dla różnorakich danych pomiarowych. Oprogramowanie umożliwia przeprowadzanie szybkiej walidacji, generowania przejrzystych wykresów i wstępnych raportów. DAn umożliwia ponadto:
 • Import plików bazodanowych tj. csv/tsv/xls/xlsx (plików zawierających dowolne dane, które posiadają wiersz nagłówka i dane).
 • Możliwość łączenia (lub rozdzielania) różnych baz danych (plików) w jedną całość (zarówno w funkcji czasu jak i parametrów), niezależnie od ich pierwotnych formatów.
 • Przeglądanie danych w formie tabelarycznej lub różnorodnych wykresów.
 • Łatwe i intuicyjne filtrowanie wyników (wg funkcji czasu, wartości, zależności).
 • Historia zmian każdej komórki, przy równoczesnym dostępie do danych pierwotnych (oryginalnych). Możliwość przeliczania pojedynczych wyników oraz grup danych przez równania korekcyjne.
 • Możliwość przeliczania podczas importu na inne jednostki
 • Dostępne narzędzia statystyczne.
 • Eksport wykresów/tabel dla zewnętrznych programów (PNG, SVG, XLSX, DOCX).
 • Nie wymaga obecności programu Excel, dodatkowo można go używać nie tylko w systemie Microsoft Windows ale również w GNU/Linux oraz macOS (opcja)

Dane techniczne

SYSpom ADS i DAn SYSpom ADS i DAn SYSpom ADS i DAn