powrót do produktów

System U-RANGE 2000

System pomiaru ciągłego cząsteczek U-RANGE 2000

System U-RANGE 2000 pozwala na ciągły pomiar cząsteczek, w zakresie wielkości od 8 nm do 40 μm i stanowi on połączenie dwóch systemów pomiarowych Fidas®200 i U-SMPS.

Opis

Palas® U-RANGE łączy w sobie dwa systemy do ciągłego pomiaru cząstek w powietrzu. Wykonuje on pomiary w zależności od zastosowanej konfiguracji w zakresie rozmiarów od 4 nm do 40 μm.

U-SMPS to standardowy system do precyzyjnych pomiarów rozkładu wielkości nanocząstek. Cząsteczki aerozoli są wybierane w klasyfikatorze (DEMC), zgodnie z ich ruchliwością elektryczną, a następnie zliczane przez kondensacyjny licznik nanocząstek (UF-CPC). W liczniku U-SMPS, wykorzystywany jest algorytm, który służy do inwersji danych pomiarowych, w celu uzyskania rozkładu wielkości cząstek. Fidas® 200, to system wykorzystywany do pomiarów jakości powietrza atmosferycznego w zakresie drobnego pyłu.

Wykorzystuje on technologię pomiarową optycznego rozpraszania światła pojedynczych cząstek. Został on wyposażony w stabilne i trwałe źródło światła LED.

System U-RANGE 2000 oprócz wykonywanego w sposób ciągły pomiaru rozkładu wielkości cząstek, w zakresie wielkości od 300 nm do 40 μm, jednocześnie oznacza stężenia dla następujących frakcji PM: PM1, PM2,5, PM4, PM10 i TSP. Fidas® 200 jest także wyposażony w uchwyt filtra pomiarowego, o standardowej średnicy 47 lub 50 mm, który umożliwia późniejszą analizę chemiczną składu aerozolu.

U-RANGE jest obsługiwany przez ekran dotykowy, za pomocą graficznego interfejsu użytkownika. Podczas pomiaru napięcie w klasyfikatorze DEMC zmienia się w sposób ciągły, co skutkuje lepszymi parametrami zliczania dla kanałów oraz umożliwia uzyskanie rozdzielczości do 64 kanałów pomiarowych. Zintegrowany rejestrator danych, umożliwia liniowe i logarytmiczne wyświetlanie zmierzonych wartości, bezpośrednio w urządzeniu. Dołączone oprogramowanie zapewnia wszechstronną analizę danych, w tym rozbudowane statystyki i uśrednianie oraz możliwości eksportu.

U-RANGE jest zwykle obsługiwany jako samodzielne urządzenie, ale można go również podłączyć za pomocą różnych interfejsów (USB, LAN, WLAN, RS-232/485) do komputera lub sieci.

Wyniki pomiarowe uzyskiwane z systemu U-RANGE, to kombinacja wyników z U-SMPS i Fidas®, które są wyświetlane i mogą być analizowane, bezpośrednio na ekranie dotykowym.

System pomiaru ciągłego cząsteczek U-RANGE 2000

Zasada działania

Aerozol zanim trafi do klasyfikatora wielkości (kolumna DEMC), jest odpowiednio kondycjonowany (np. suszony, neutralizowany). Następnie poprzez wlot jest on kierowany do kolumny DEMC. Przepływ aerozolu wzdłuż zewnętrznej elektrody, jest połączony z przepływem powietrza w osłonie. Powietrze płynące w osłonie, jest suchym, wolnym od cząstek gazem nośnym, o objętości większej niż aerozol, który stale krąży w zamkniętej pętli. Stosunek powietrza płynącego w osłonie do objętości powietrza pomiarowego z próbą gazu, określa zdolność rozdzielczą klasyfikatora

Zasada działania urządzenia U-SMPS.

Symetryczne pole elektryczne po podłączeniu napięcia, jest generowane pomiędzy elektrodą wewnętrzną i zewnętrzną po podłączeniu napięcia. Elektroda wewnętrzna na której końcu znajduje się niewielka szczelina, jest naładowana dodatnio. Poprzez zrównoważanie na każdej cząstce siły elektrycznej z jej aerodynamiczną siłą oporu w polu elektrycznym, ujemnie naładowane cząstki są kierowane do elektrody dodatniej. Podczas pracy napięcie, a tym samym i pole elektryczne, zmieniają się w sposób ciągły. Cząstki o odpowiedniej ruchliwość elektrycznej, przechodzą przez szczelinę i są zliczane, za pomocą kondensacyjnego licznika nanocząsteczek (UF-CPC).

Graficzne wyświetlanie danych pomiarowych na ekranie dotykowym; kolor niebieski: stężenie pyłu w powietrzu w pomieszczeniu na terenie zakładu produkcyjnego przed rozpoczęciem pracy; kolor czerwony: pomiar w tym samym miejscu po rozpoczęciu pracy.

System pomiaru ciągłego cząsteczek U-RANGE 2000

Oprogramowanie

Interfejs użytkownika i oprogramowanie, zostało zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze i kontroli danych pomiarowych oraz parametrów w czasie rzeczywistym. System wyposażony jest w zintegrowany rejestrator danych oraz umożliwia obsługę sieciową.

Dołączone oprogramowanie PDAnalyze, zapewnia zaawansowane możliwości analityczne oraz eksport danych. Dane pomiarowe, mogą być wyświetlane i analizowane, za pomocą wielu dostępnych opcji. Istnieje możliwość osobnego lub jednoczesnego wyświetlania i analizy danych, z dwóch systemów U-SMPS i Fidas®.

Zasada działania przyrządu Fidas® 200.

Oprogramowanie do analizy PDAnalyze. Pomiar stężenia pyłu w powietrzu w pomieszczeniu i wyświetlanie stężenia liczbowego; kolor niebieski: dane z U-SMPS; kolor czerwony: dane z Fidas®.

Specyfikacja

Rozmiar kanałówmax. 120 (32/dekada)
Przepływ próbki4,8 l/min
Rozdzielczość3 min
Interfejs użytkownikaekran dotykowy, 800 x 480 pikseli, 7” (17,78 cm)
Wagaokoło 9,3 kg (Fidas®, kolumna U-SMPS), około 12,9 kg (jednostka sterująca U-SMPS, około 10 kg (U-SMPS UF-CPC)
Pamięć rejestratora4 GB
OprogramowaniePDAnalyze
Przepływ objętościowy (powietrze w osłonie)2,5 – 10 l/min
Płyn roboczybutanol, izopropanol, woda lub inne (UF-CPC)
Zakres klasyfikacji (rozmiar)4 – 40,000 nm
InterfejsUSB, Eternet (LAN), Wi-Fi, RS-232/485
Zasilanie115 – 230 V, 50/60 Hz
Wymiary19” lub 18,5 x 45 x 32 cm (wys. x szer. x gł., Fidas®), 33 x 38 x 24 cm (wys. x szer. x gł., UF-CPC), 15 x 57 cm (ø podstawy x wys., kolumna U-SMPS), 33 x 38 x 24 cm (wys. x szer. x gł., U-SMPS, jednostka sterująca)

Dane techniczne

System U-RANGE 2000 System U-RANGE 2000