powrót do produktów

Chromatotec airToxic - PID pomiar BTX

Zalety

 • GC/PID do automatycznego monitoringu BTEX w powietrzu, wodzie i w ziemi,
 • BTEX: 5 lub 6 komponentów mierzonych równolegle,
 • Monitoring stref miejskich i terenów zielonych,
 • Komunikacja przez Ethernet dla skutecznego zdalnego dostępu na odległość,
 • Detektor PID o wysokiej stabilności z samoczyszczącą się lampą.

W dziedzinie chromatografii gazowej airTOXIC BTX PID jest przyrządem idealnie nadającym się do pomiarów stężeń w powietrzu atmosferycznym takich związków jak Benzen, Toluen, Etylbenzen i Ksyleny, na poziomie od sub-ppb do 1000 ppb.

Miniaturyzacja, wysoka czułość, mobilność i elastyczność to najważniejsze zalety analizatora airTOXIC BTX PID. Całość, od wlotu próbki poprzez chromatograf, a skończywszy na dataloggerze jest zintegrowane w 19’’ obudowie 5U. AirTOXIC BTX PID zawiera zawór przełączający, pojedynczą pułapkę absorbującą oraz metalową, 0,28mm kolumnę. Posiada on pełną automatyzację kontroli przepływu gazu nośnego, temperatur oraz ciśnienia.

Detekcja jest realizowana poprzez detektor fotojonizacyjny z samoczyszczącą się lampą 10,6eV PID o wysokiej stabilności. Minimalny próg wykrywalności jest na poziomie 10 ppt dla Benzenu lub 1.3-Butadienu (A76022) w powietrzu atmosferycznym.

Oprogramowanie Vistachrom® umożliwia użytkownikowi dostęp do danych pomiarowych, a także do informacji technicznych (parametrów pracy przyrządu). Zapewnia użytkownikowi wygodne w obsłudze narzędzia do przeliczania, kalibrowania, exportu danych, czy też konfigurowania cykli pomiarowych. Oprogramowanie to pozwala na przeliczenie czasu retencji, obszaru, masy czy koncentracji.

Komunikacja Ethernet zapewnia zdalny dostęp i sterowanie przyrządem na odległość, jak również pobieranie danych bezpośrednio z przyrządu bez konieczności przebywania w jego pobliżu.

Opcje

 • Dodatkowy pomiar Styrenu i and Cykloheksanu,
 • Dodatkowe protokoły komunikacyjne,
 • CALIB dla A73022,
 • Automatyczna walidacja i autokalibracja,
 • Generator azotu do 200 ml/min,
 • Modem,
 • 6 analogowych wyjść4-20 mA lub 0-10 V.
 • 1.3.Butadiene (A76022).

Dane techniczne

Chromatotec airToxic - PID pomiar BTX