powrót do produktów

Klasyfikator DEMC 1000

Klasyfikator nanocząsteczek DEMC 1000

Opis

Klasyfikator Palas® DEMC jest dostępny w dwóch wersjach. Wersja z krótką kolumną klasyfikacyjną (model 1000), jest odpowiednia dla zakresu wielkości od 4 do 600 nm.

Klasyfikator wielkości cząsteczek DEMC, zgodnie z definicją w ISO 15900, wybiera cząstki aerozolu na podstawie ich ruchliwości elektrycznej i kieruje je do wylotu. DEMC jest również często określany jako DMA.

Istnieje możliwość połączenia Palas® DEMC z CPC i elektrometrami innych producentów. Oprogramowanie może obsługiwać kilka liczników jednocześnie oraz istnieje możliwość zintegrowania z oprogramowaniem wskazanego licznika.

W celu uzyskania nanocząstek o określonej wielkości, DEMC w połączeniu z polidyspersyjnym źródłem cząstek*, może zostać wykorzystany do uzyskania bardzo wąskiego, monodyspersyjnego rozkładu wielkości cząstek. Dokładne określenie rozmiaru jest istotne, podczas wprowadzania ustawień kalibracyjnych. Rozmiar reguluje się wprowadzając go bezpośrednio na ekranie dotykowym (w nm) lub za pomocą przycisków strzałek, zwiększając lub zmniejszając rozmiar.

DEMC używany jako element systemu SMPS, zapewnia ciągłe i szybkie skanowanie rozkładu wielkości cząstek aerozolu. W oparciu o ustawienia użytkownika, skanowanie można przeprowadzić w czasie 30 sekund lub w maksymalnie 64 kanałach pomiarowych.

Przyrząd DEMC jest sterowany przez użytkownika, za pomocą interfejsu graficznego. Interfejs ten umożliwia wyświetlanie wartości pomiarowych, w sposób liniowy lub logarytmiczny oraz zarządzanie danymi zintegrowanego rejestratora danych. Oprogramowanie zapewnia zaawansowaną analizę danych, w tym obszerne statystyki i uśrednianie oraz możliwości eksportu.

DEMC jest zwykle obsługiwany jako samodzielne urządzenie, ale może być również podłączony za pomocą różnych interfejsów (USB, LAN, WLAN, RS-232/485) do komputera lub sieci.

  • Dodatkowe informacje można znaleźć w kartach katalogowych generatorów aerozoli firmy Palas®, m.in. DNP 2000, RBG 1000 lub AGF 2.0.

Zasada działania

Rysunek poniżej przedstawia zasadę działania przyrządu DEMC. Aerozol jest kondycjonowany przed wejściem do kolumny. Osuszacz (np. żel krzemionkowy, Nafion) usuwa wilgoć z cząstek. Neutralizator bipolarny (np. Kr 85), zapewnia określony rozkład ładunku aerozolu. Impaktor na wlocie DEMC, służy do usunięcia cząstek większych niż zakres wielkości klasyfikatora.

Aerozol jest następnie kierowany do kolumny DEMC poprzez wlot. Przepływ aerozolu wzdłuż zewnętrznej elektrody jest połączony z przepływem powietrza w osłonie. Ważne jest, żeby unikać turbulencji, w celu zapewnienia laminarnego przepływu. Powierzchnie elektrod muszą być wyjątkowo wysokiej jakości pod względem gładkości. Powietrze płynące w osłonie, jest suchym, wolnym od cząstek gazem nośnym, o objętości większej niż aerozol, który stale krąży w zamkniętej pętli. Stosunek powietrza płynącego w osłonie do objętości powietrza pomiarowego z próba gazu, określa zdolność rozdzielczą klasyfikatora.

Symetryczne pole elektryczne po podłączeniu napięcia, jest generowane pomiędzy elektrodą wewnętrzną i zewnętrzną. Elektroda wewnętrzna na której krańcu znajduje się mała szczelina, jest naładowana dodatnio. Poprzez zrównoważenie na każdej cząstce siły elektrycznej z jej aerodynamiczną siłą oporu w polu elektrycznym, ujemnie naładowane cząstki są kierowane do elektrody dodatniej. Następnie cząsteczki o odpowiedniej ruchliwości elektrycznej przechodzą przez szczelinę i są uwalniane z DEMC. Sklasyfikowane cząsteczki o tej samej ruchliwości elektrycznej, są gotowe do dalszego wykorzystania.

Rozkłady wielkości cząstek aerozolu generowanego przez generator cząstek Palas® DNP 3000.

Podczas pracy klasyfikatora, napięcie a tym samym pole elektryczne, zmienia się w sposób ciągły. Przy wykorzystaniu DEMC w systemach SMPS, cząsteczki o po opuszczeniu kondensatora są zliczane przy użyciu kondensacyjnego licznika nanocząsteczek (np. Palas® UF-CPC) lub elektrometru aerozolowego (np. Palas® Charme®).

Zoptymalizowane i przetestowane oprogramowanie Palas®, łączy dane uzyskane w trakcie pomiaru tj. napięcie, liczba cząstek itp., co umożliwia uzyskanie rozkładu wielkości cząstek, jak pokazano na rysunku obok.

Interfejs użytkownika i oprogramowanie, zostało zaprojektowane z myślą o intuicyjnej obsłudze i kontroli danych pomiarowych oraz parametrów w czasie rzeczywistym.

Ponadto, oprogramowanie przy wykorzystaniu zintegrowanego rejestratora danych, umożliwia zarządzanie danymi pomiarowymi. Dostępne są także funkcje eksportu i obsługa sieciowa. Dane pomiarowe mogą być wyświetlane i analizowane, za pomocą wielu dostępnych opcji. Oprogramowanie układowe i sterujące DEMC, obsługuje liczniki nanocząstek innych producentów.

Specyfikacja

Rozmiar kanałówmax. 256 (128/dekada)
Interfejs użytkownikaekran dotykowy, 800 x 480 pikseli, 7” (17,78 cm)
Pamięć rejestratora4 GB
OprogramowaniePDAnalyze
Zakres klasyfikacji (rozmiar)4 – 607 nm
Zakres regulacji (napięcie)1 – 10,000 V
Przepływ objętościowy (powietrze w osłonie)2,5 – 14 l/min
Impaktordysza dla 3 różnych odcięć
Warunki instalacji+5 – +40 °C (jednostka sterująca)

Dane techniczne

Klasyfikator DEMC 1000 Klasyfikator DEMC 1000 Klasyfikator DEMC 1000