powrót do produktów

Protea aplikacje P2000 produkcja kwasu azotowego

Monitoring emisji w produkcji kwasu azotowego

atmosFIR CEM to kompletny system analiz wielogazowych z wykorzystaniem technologii FTIR.

  • monitoring emisji w spalarni odpadów,

  • monitoring emisji w zakładach wytwarzania energii,

  • możliwość prostej integracji w istniejących obiektach,

  • spełnia wymagania norm EN 15267-3, QAL1 i EN14181,

  • system może być doposażony o akwizycję danych CEM (DAS), wówczas jest zgodny z wymaganiami US EPA 40cfr część 60 i 75,

  • badanie gazów specjalistycznych (zastosowania dla laboratoriów)

  • brak ograniczenia liczby monitorowanych gazów,

  • komunikacja za pomocą ModBUS RTU, ModBUS TCP/IP i wymiana danych poprzez serwer OPC w standardzie.

Zastosowania wysokociśnieniowe

Analizator emisji Protea 2000 wykonuje pomiary tlenków azotu dla celów kontroli procesu. Zazwyczaj pomiar ten jest wykonywany przed reaktorem redukcji N2O, gdzie ciśnienia mogą wynosić do 10 barg. Analizator może być dostarczony zarówno w wersji in situ, jak i w wersji ekstrakcyjnej, w zależności od wymagań klienta.

Typowe zakresy
NH30-200 ppm
NO0-300 ppm
NO20-1000 ppm

Dane techniczne

Protea aplikacje P2000 produkcja kwasu azotowego Protea aplikacje P2000 produkcja kwasu azotowego