powrót do produktów

Protea atmosFIRair

Analizator wielogazowy FTIR do analizy zanieczyszczenia powietrza oraz do pomiarów GHG

atmosFIR air jest przenośnym analizatorem wielogazowym, pozwalającym na natychmiastowy, ciągłych pomiar tysięcy gazów.

atmosFIR air to potężne narzędzie służące m.in. do monitoringu zanieczyszczenia powietrza, szybkiej reakcji w sytuacjach kryzysowych oraz zastosowaniach analitycznych, takich jak pomiar gazów cieplarnianych (GHG). Została w nim zastosowana technologia pomiaru w podczerwieni z transformacją Fouriera (FTIR) atmosFIR, którą Protea wykorzystuje w pomiarach emisji do środowiska.

atmosFIR air jest najnowszej generacji analizatorem gazów w formie przenośnej lub mobilne, produkowanym przez firmę Protea. Przyrząd został wyposażony w najnowszą technologię FTIR i jest jednym z najbardziej elastycznych produktów analitycznych na rynku. Zawiera solidny i sprawdzony spektrofotometr FTIR o wysokiej rozdzielczości, który zapewnia olbrzymią przepustowość sygnału, niski poziom szumu i dużą dokładność pomiarową. AtmosFIR został zaprojektowany, z uwzględnieniem nowości technologicznych, w tym:

 • niskie koszty zakupy oraz serwisu,

 • wbudowany kontroler PC

atmosFIR jest dostarczany w wytrzymałej, przenośnej skrzyni do pomiarów terenowych.

Nowości te powodują lepszą wydajność w stosunku do istniejących produktów. Wydajność jest przede wszystkim uzyskiwana dzięki zastosowaniu nowego, solidnego interferometru o wysokiej rozdzielczości i niskim poziomie szumów. AtmosFIR wyposażony został także w czuły detektor DTGS, pracujący w temperaturze otoczenia. Firma Protea oferuje potężny pakiet oprogramowania PAS-Pro wraz z AIR-IQ. Analiza AIR-IQ umożliwia prostą i bezpośrednią analizę gazów, w celu osiągnięcia przez użytkownika najlepszej wydajności produktu.

Wieloskładnikowy, wielozakresowy, przenośny analizator gazów FTIR.

Pomiar do 100 związków gazowych, za pomocą jednego urządzenia.

Oprogramowanie oferujące nieograniczoną liczbę gazów w pomiarze.

Oprogramowanie automatycznie wykrywa nowe gazy, przy użyciu opatentowanych algorytmów.

Dane można pobierać i ponownie analizować w trybie offline, pod kątem nowych gazów.

Wbudowany czujnik H2S, filtr wstępny oraz pompa do poboru próbek gazowych.

Konkretne zastosowania dla atmosFIR

 • Pomiar powietrza atmosferycznego.

 • Pomiar lotnych związków organicznych.

 • Pomiar i analiza GHG.

 • Pomiar w sytuacjach kryzysowych

 • Pomiar w miejscu pracy.

Zalety atmoFIRair

 • Komora pomiarowa o niewielkiej objętości.

 • Dodatkowe opcje czujnika wewnętrznego (np. pomiar O2 lub H2S).

 • Opatentowane algorytmy do automatycznej identyfikacji i określenia stężenia gazów.

 • Przenośny FTIR o najwyższej rozdzielczości.

 • Komponenty o długiej żywotności.

 • Pompa zewnętrzna ułatwiająca obsługę i zmianę natężenia przepływu.

Analizator wielogazowy atmosFIR air

Sytuacje kryzysowe/pomiary w miejscu pracy
KomponentZakres/ppmLDL/ppb
Metan0-2072
Etan0-1030
Propan0-1031
i-Butan0-205
Heksan0-521
Cykloheksan0-501
Etylen0-10134
Propylen0-100601
i-Butylen0-10830
Acetylen0-10047
Benzen0-100334
m-Ksylen0-100603
p-Ksylen0-100120
o-Ksylen0-10050
Toluen0-100511
Styren0-1001033
Metanol0-10205
1-Butanol0-20599
i-Propanol0-20333
1-Propanol0-100410
Fenol0-100602
Terpineol0-100194
Formaldehyd0-2025
Acetaldehyd0-100356
Aldehyd propionowy0-100334
Silan0-10029
Benzaldehyd0-10076
Aceton0-100128
Acetonitryl0-1004015
Octan etylu0-10056
Eter dimetylu0-100216
Tlenek etylenu0-100206
Alfa pinen0-10034
Limonen0-100741
MIBK0-100667
Chlorometan0-25954
Chloropikryna0-10525
Chlorobenzen0-100939
Chloroform0-100482
Trichlorometan0-5431
Dichlorofluorometan0-5228
Chlorodifluorometan0-553
Tetrachloroetylen0-10093
Difluorometan0-5171
Pentafluorometan0-535
1,1,1,2-Tetrafluoroetan0-5219
Fosfina0-100526
Arsyna0-10013
Monitoring kontenerów
KomponentZakres/ppmLDL/ppb
Amoniak0-5064
Cyjanowodór0-1021
Fosfina0-254
Benzen0-50868
m-Ksylen0-100165
p-Ksylen0-100174
o-Ksylen0-100751
Toluen0-100656
Styren0-100874
Etanol0-1001025
Metanol0-100797
n-Pentan0-100677
i-Pentan0-250287
Formaldehyd0-211
Acetaldehyd0-500528
Aceton0-1001420
1,2-Dichloroetan0-10676
Chlorometan0-1000488
Chlorek metylenu0-100910
Tlenek etylenu0-25785
Alfa pinen0-10060
Chloropikryna0-10239
Bromek metylu0-50497
Analiza GHG
GazZakres 1Zakres 2LDL
CH40-20 ppm0-1000 ppm14 ppb
CO20-500 ppm0-10000 ppm2 ppm
N2O0-10 ppm0-1000 ppm21 ppb
Inne gazyZakresLDL
SF60-10 ppm50 ppb
CFC0-10 ppm<100 ppb
NH30-10 ppm30 ppb
O30-10 ppm12 ppb

Analizator wielogazowy atmosFIR air gotowy do pracy w terenie

Analizator atmosFIR air dzięki elastycznej platformie Protea, jest zawsze gotowy do pracy w terenie. Analizator ma forę przenośną, dzięki zintegrowanym uchwytom do przenoszenia w obudowie i zdejmowanym kółkom do transportu.

Kontrola przyrządu, za pomocą ekranu dotykowego. Nie ma potrzeby stosowania laptopa ani PDA.

Przechowywanie pompy, wężyków i filtra do poboru próby wewnątrz obudowy.

Działa zarówno w zarówno w pionie (pulpit), jak i w poziomie (wygodne umieszczenie w terenie).

 • Łatwe w użyciu oprogramowanie.
 • Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, firma Protea rozwinęła oprogramowanie, umożliwiające kontrolę pracy przyrządu. Zarówno początkujący użytkownik, jak i ekspert, będą w stanie w pełni wykorzystać możliwości analizatora atmosFIR. Oprogramowanie PAS-Pro pozwala na pełną automatyzacje działania.
 • Automatyczne uruchamianie, czyszczenie, próbkowanie i pomiar.
 • Pomiar 100 gazów w czasie rzeczywistym <30min.
 • Interfejs ekranu dotykowego w analizatorze.
 • Analiza
 • Opatentowany algorytm automatycznej identyfikacji gazu.
 • Brak ograniczenia liczby gazów w pomiarze.
 • Analiza nie wymaga matrycy pełnej specjacji gazowej dla dokładnych wyników.
 • Nie ma potrzeby przechowywania dużej biblioteki widm.
 • Wskazanie Pass/Fail, jest zgodne ze standardowymi metodami FTIR.
 • Pomiar wielozakresowy, z automatycznym przełączaniem zakresów.
 • Ponowne obliczenie wszystkich danych dla nowych gazów lub wykrytych interferencji.
 • Zbieranie danych
 • Oddzielny plik dziennika testowego dla ułatwienia zapisywania danych.
 • Oddzielny plik dziennika dla kontroli zera i span - ułatwienie zapisywania danych.
 • Wszystkie widma są zapisywane wraz z informacjami o próbkowaniu – temperatura, ciśnienie, odczyty z czujników pomocniczych, rozdzielczość.
 • Wbudowane testy dla:
  • Dolna granica wykrywalności (LDL)
  • Powtarzalność
  • Dryft
  • Czas odpowiedzi
 • Automatyzacja
 • Wewnętrzny zawór przedmuchu powietrzem zerowym.
 • Programowanie sekwencji dla pomiaru wielopunktowego i automatyczna kontrola span, czyszczenie itp.
 • Pełnozakresowa kontrola gazu poprzez oprogramowanie – nazwy gazów, stężenia, numery świadectw.
 • Sterowanie pompą.
 • Wejścia z innych urządzeń i czujników.

Elastyczne, zmienne pompowanie

Zewnętrzna mini pompka PUDC, zapewnia możliwość przenoszenia oraz szeroki zakres natężenia przepływów podczas pobierania próby. PUDC jest łatwa w konserwacji, z uwagi na fakt, że pracuje poza analizatorem. Szeroki zakres natężenia przepływów, oferuje różne możliwości zastosowań. Kontrola i zasilanie pompki odbywa się przez analizator i w zależności od potrzeby, może być ona zainstalowana w analizatorze wstępnym lub jako element analizatora końcowego.

Specyfikacja

Interferometr dwuobrotowy o zwiększonej wytrzymałości. Optyka dopasowana na stałe, zapewniająca powtarzalne pomiary i wysoką przepustowość światła. Dożywotnia gwarancja dla mechanizmu skanowania.
Rozdzielczość:1 cm-1 lub 4 cm-1 (zmiana poprzez oprogramowanie)
Optyka:rozdzielacz wiązki selenku cynku (niehigroskopijny)
Zakres spektrum:485-8500 cm-1
Laser referencyjny:laser półprzewodnikowy (bez konieczności konserwacji). Długa żywotność (10 lat), w porównaniu z laserem HeNe.
Źródło:źródło podczerwieni Mid-IR, ze stabilizacją elektroniczną zapewniającą długą żywotność
Detektor:DTGS z próbkowaniem sygnału przy 24-bitowym ADC
Komora pomiarowa:Materiały: komora Al pokryta Ni. Własne podłoże lustrzane ze stopu z powłoką wielowarstwową.Objętość: 300 mlDługość ścieżki: standardowa długości ścieżki = 4,2m. Dłuższa (6 m) dostępna opcjonalnie.Temperatura:40 0C lub 60 0C .
Wbudowany system próbkowania:Podgrzewany filtr wstępny zapewniający dodatkową ochronę przed kurzem.Zautomatyzowany zawór Zero Purge, z regulacją przepływu.Przepływomierz do rozcieńczania i/lub wzbogacania analitu.Przekaźniki alarmu.Wyjście sygnału dla próby.Wyjścia 4-20 mA (opcjonalnie).
Przepływ:~ 2 lpm
Wymiary:525 x 500 x 220. Wózek na klips do transportu.
Waga:< 20 kg, w zależności od dostępnych opcji
Zasilanie:100 - 250 V / 50-60 Hz

Dane techniczne

Protea atmosFIRair Protea atmosFIRair Protea atmosFIRair