powrót do produktów

Protea ProDAHS - oprogramowanie do raportowania i wyliczania emisji

Oprogramowanie do obsługi i akwizycji danych Protea ProDAHS

Ciągła rejestracja, raportowanie i analiza danych emisyjnych, jest niezbędna operatorom instalacji, do oceny zgodności z wymaganiami środowiskowymi. Oprogramowanie ProDAHS, jako pełna platforma raportowania emisji, może być dostarczona i skonfigurowana, do użytku z urządzeniami emisyjnymi Protea lub innych producentów.

ProDAHS został opracowany jako oprogramowanie, zgodne z standardami MCERTS i EN 14181, jednakże nie zawiera pewnych aspektów zgodności z MCERTS, takich jak karty kontrolne QAL3 i audyt. Niemniej jednak, potężne i elastyczne możliwości raportowania sprawiają, że jest to cenne oprogramowanie do szerokiej gamy zastosowań w zakresie emisji. ProDAHS spełnia również wymagania normy EN 17255..

ProDAHS prowadzi zapis dziennika danych emisyjnych, który jest niezbędny na potrzeby wszelkich lokalnych inspekcji. Dane w czasie rzeczywistym, są wyświetlane na wysokiej jakości wyświetlaczach, które można skonfigurować w sposób prosty lub jako szczegółowe z wieloma oknami oraz wykresami. Dane wsteczne, można przeglądać w postaci trendów oraz dokumentów sprawozdawczych.

Nieograniczona liczba odczytów z czujników może być prowadzona w 1 s odstępach czasu, dzięki czemu ProDAHS rejestruje dane dotyczące emisji z instrumentów innych firm, takich dodatkowe gazy, LZO, czy pył. Istnieje możliwość integracji dowolnego przyrządu z cyfrowym lub analogowym sygnałem wyjściowym. Operator podczas działania CEM, może wybierać i eksportować dane z dowolnych okresów czasu, w czasie rzeczywistym. Raporty mogą być dostarczane do lokalnych inspekcji i agencji środowiska w wymaganych formatach.

Szeroki zasięg źródeł danych

 • Gazy (SO2, NOx, CO, CO2, HCl, NH3, HF)
 • LZO
 • Tlen
 • Temperatura, ciśnienie
 • Prędkość powietrza i wolumetryczny przepływ powietrza
 • Zapylenie
 • Pył
 • Rtęć

Użytkownik może obsługiwać oprogramowanie w sposób prosty, np. generowanie regularnych raportów lub w sposób zaawansowany, np. konfiguracja raportów. Dane mogą być wyświetlane jako surowe, w wielu różnych jednostkach miary. Dynamiczna średnia ważona w czasie, może być wyświetlana przykładowo co 1 min, 30 min, 1 h, codziennie, co tydzień lub co miesiąc Konfiguracja uśredniania może służyć do ostrzegania użytkowników o zbliżających się przekroczeniach, dając operatorom czas na dostosowanie instalacji, zanim ELV zostaną naruszone.

Wszystkie dane można również eksportować w różnych formatach do dalszego przetwarzania i badań zewnętrznych. Może to pomóc w maksymalizacji wydajność instalacji i diagnozowania potencjalnych problemów. Raporty bazują na najbardziej aktualnych danych pomiarowych.

Cechy

 • Wyświetlacze i trendy
 • Ostrzeżenia
 • Raporty
 • Dane
  • Możliwość wyboru odczytów surowych, zatwierdzonych i skorygowanych
  • Średnie blokowe, kroczące i częściowe
  • Wykresy trendów
  • Wykresy słupkowe
  • Siatka danych wyświetla zdefiniowane przez użytkownika uśrednione dane w formacie tekstowym i graficznym
  • Ostrzeżenia na ekranie
  • E-mail
  • SMS/wiadomość tekstowa
  • Zainstalowane syreny dźwiękowe o szerokim zasięgu
  • Fizyczne światła ostrzegawcze
  • Konfigurowany przez użytkownika raport danych uśrednionych
  • Raport konfiguracji systemu
  • Szeregowy Modbus
  • Modbus TCP/IP
  • ProfiBUS
  • ProfiNET
  • FieldBUS,
  • ODBC
  • OPC
  • Sygnały analogowe
  • Eksport CSV i inne na życzenie

Dane techniczne

Protea ProDAHS - oprogramowanie do raportowania i wyliczania emisji Protea ProDAHS - oprogramowanie do raportowania i wyliczania emisji Protea ProDAHS - oprogramowanie do raportowania i wyliczania emisji