powrót do produktów

Protea ProMass - spektrometr masowy

Analizator kwadrupolowej spektrometrii masowej, o małej objętości gazu, szybkiej odpowiedzi i dużym dynamicznym zakresie pomiarowym: ProMass to kompaktowy, solidnie zaprojektowany analizator kwadrupolowej spektrometrii masowej (QMS), zawierający najnowszy spektrometr mas i technologię pompowania próżniowego. ProMass może być dostarczony w przenośnej walizce lub też może stanowić moduł 6U do montażu w 19” stojaku do pomiarów ciągłych. Analiza QMS może zostać wykorzystana do pomiarów jakości otaczającego powietrza lub w aplikacjach procesowych, z możliwością identyfikacji i pomiaru większości gazów z niskim granicami wykrywalności i szybką odpowiedzią. Spektrometr masowy mierzy stosunek masy do ładunku cząsteczki w pobranej próbie gazu. Analiza widma masowego pozwala na identyfikację w czasie rzeczywistym i określenie ilościowe cząsteczek zawartych w gazie.

QMS w analizatorze ProMass zawiera filtr masowy, który składa się z czterech równoległych okrągłych prętów, stąd nazwa kwadrupol.

Analizator posiada zmienne zakresy 0-100 amu, 0-200 amu oraz 0-300 amu, w związku z tym jest odpowiednim instrumentem do przenośnych lub stałych instalacji, idealnie pasującym procesów produkcji półprzewodników, pomiarów jakości powietrza w otoczeniu czy też kontroli szczelności i testów jakości dla przemysłu spożywczego.

Funkcjonalność

 • Bardzo szybki (milisekundowy) czas odpowiedzi.
 • Wykrywa prawie każdy gaz.
 • Niskie koszty konserwacji, z wlotami odporności na korozję.
 • Zaawansowana chemometria do kwantyfikacji wielogazowej.
 • Wykrywanie prawie każdego gazu.
 • Zastosowanie pompowania próżniowego i stabilizacji jonowej dla szybkiego czas rozruchu.
 • Zastosowanie zaawansowanych procedur chemicznych Protea użyteczne przy przeliczeniach ilościowych.
 • Kompatybilność z systemami sterowania poboru próby firmy Protea, rozwiązania pod klucz.

Zastosowania dla ProMass

 • Analiza paliwa wodorowego (H2),
 • Procesy produkcji H2,
 • Pomiary jakości powietrza atmosferycznego,
 • Kwantyfikacja BTX,
 • Produkcja etylenu i tlenku etylenu,
 • Analiza wydychanego powietrza,
 • Mieszanie i produkcja gazów

Dane techniczne

Protea ProMass - spektrometr masowy